PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

BAHAWASANYA KAMI BERAZAM DENGAN PENUH ILTIZAM DAN SESUNGGUHNYA AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN CEMERLANG YANG BERTERUSAN DALAM SUASANA MESRA SERTA BERDISIPLIN SESUAI DENGAN ASPIRASI NEGARA BAGI MEWUJUDKAN MASYARAKAT PENYAYANG.

OLEH ITU KAMI BERJANJI AKAN :

  • MEMPERTINGKATKAN KEUPAYAAN DAN KEWIBAWAAAN PENGETUA/GURU BESAR SERTA KAKITANGAN PROFESIONAL DAN SOKONGAN DEMI PENGISIAN WAWASAN NEGARA.
  • SENTIASA MENGERATKAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN DENGAN MEMBERI LAYANAN CEMERLANG KEPADA PELANGGAN MENERUSI KONSEP MESRA, ADIL TANPA MENGIRA RAKAN, AGAMA, BANGSA DAN KETURUNAN.
  • KOMITED, PROAKTIF SERTA PRIHATIN TERHADAP TUGAS MENGIKUT PEREDARAN DAN PERUBAHAN MASA.
  • MEMPERTINGKATKAN PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM MELALUI ASPEK PENYELIAAN, PENCERAPAN, MESYUARAT, TAKLIMAT, BENGKEL DAN KURSUS.
  • MENYEDIAKAN DATA DAN MAKLUMAT ASAS YANG TEPAT SERTA SAHIH.
  • SENTIASA MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI SERTA BERINOVATIF DAN MENGAMALKANNYA SETIAP MASA.
  • MENGURUSKAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN GURU DENGAN CEPAT DAN TEPAT BERDASARKAN KEPERLUAN.
  • MENGURUSKAN PERTUKARAN DAN PERPINDAHAN PELAJAR DENGAN SEGERA BERDASARKAN KEPERLUAN DAN KEKOSONGAN TEMPAT.
  • MENGURUSKAN PENEMPATAN PELAJAR KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SAINS).
  • MENINGKATKAN KECEKAPAN SERTA AKAUNTIBIKITI DALAM ASPEK PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEMBAYARAN TUNTUTAN KEPADA PELANGGAN.
Advertisements