SENARAI PERLUASAN PRA SEKOLAH

SENARAI PERLUASAN PRA SEKOLAH

ZON GADONG

BIL

KOD SEK

NAMA SEKOLAH

NO. TEL

NO. FAX

1

XBA 6003

SK BATANDOK

087-223144

2

XBA 6002

SK BANGKALALAK

3

XBA 6005

SK BENTUKA

087-229481

4

XBA 6010

SK GADONG

087-223431

5

XBA 6012

SK GARAMA

087-211336

6

XBA 6067

SK JABANG

7

XBA 6015

SK KEBULU

087-208449

8

XBA 6019

SK KEPAWA

087-221980

9

XBA 6028

SK LAGO

10

XBA 6036

SK LUPAK

087-214990

11

XBA 6045

SK PADAS DAMIT

12

XBA 6057

SK SUASA

ZON KLIAS

BIL

KOD SEK

NAMA SEKOLAH

NO. TEL

NO. FAX

1

XBA 6014

SK KEBATU

087-212518

2

XBA 6023

SK KLIAS KECIL

087-213144

3

XBA 6020

SK KOTA KLIAS

087-213170

5

XBA 6042

SK NUKAHAN

087-229004

6

XBA 6068

SK PINTAS

7

XBA 6047

SK RANCANGAN KLIAS

087-214180

8

XBA 6059

SK TAKULI

087-212708

ZON PEKAN

BIL

KOD SEK

NAMA SEKOLAH

NO. TEL

NO. FAX

1

XBA 6041

SK BATU 60

087-211421

2

XBA 6017

SK BIAH BATU 65

3

XBA 6022

SK KLIAS BARU

087-212601

087-212601

4

XBA 6063

SK LAJAU

087-211799

5

XBA 6032

SK LUAGAN

087-213671

6

XBA 6034

SK LUMAT

087-213394

7

XBA 6040

SK MEMPAGAR

087-211113

8

XBA 6062

SK PEKAN BEAUFORT

087-211858

087-211858

ZON WESTON

BIL

KOD SEK

NAMA SEKOLAH

NO. TEL

NO. FAX

1

XBA 6007

SK BUKAU

087-224116

2

XBA 6064

SK KARANGAN

3

XBA 6035

SK LADANG LUMADAN

087-224142

4

XBA 6031

SK LINGKUNGAN

087-871329

5

XBA 6033

SK LUBOK WESTON

087-871281

6

XBA 6037

SK MARABA

087-871235

7

XBA 6060

SK WESTON

087-871448

MEMBAKUT

BIL

KOD SEK

NAMA SEKOLAH

NO. TEL

NO. FAX

1

XBA 6116

SK BANDAU

087-887349

2

XBA 6102

SK BINSULOK

087-214014

3

XBA 6103

SK KG BAMBANGAN

4

XBA 6104

SK KG BRUNEI

087-887054

5

XBA 6105

SK LEMBAH PORING

6

XBA 6106

SK PEKAN MEMBAKUT

087-887511

7

XBA 6110

SK PENGIRAN JAYA

087-887192

8

XBA 6118

SK SAGA-SAGA

9

XBA 6107

SK SINOKO

10

XBA 6108

SK TAHAK

087-887576

11

XBA 6109

SK TAMALANG

12

XBA 6101

SK TIONG BARU

Advertisements