Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan Tahun 2012M/1433H

Sukacita dimaklumkan bahawa waktu bekerja sepanjang bulan Ramadhan Tahun 2012 adalah tidak berubah. Walaubagaimanapun, Pegawai / Kakitangan adalah dibenarkan balik ½ jam lebih awal mengikut Waktu Peringkat (WP) yang dipilih berdasarkan pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2007. Kebenaran ini diberikan dengan syarat pegawai / kakitangan memendekkan waktu rehat dari 1 jam ke ½ jam. Semua Pegawai Pelajaran Daerah dipohon untuk memanjangkan  surat ke sekolah dibawah seliaan masing-masing dan dengan itu surat edaran dari Pejabat Pengarah Pelajaran Negeri Sabah Ruj : JP(SB)/900(01)/100(27) bertarikh 20 Julai 2012 adalah terbatal. ~Surat Edaran Pengarah~

Advertisements