Pengemaskinian Penghantaran Buku Perkhidmatan Kerajaan (Bpk) Bagi Anggota Yang Bertukar Tempat Bertugas

Semua Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah,
Semua Pengetua SMK, SM, SMKA, SMT, SMV, SMS
Guru Besar Sekolah Pendidikan Khas

Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan KPM Bilangan 1 Tahun 2009, Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) kakitangan tuan / puan telah diagihkan ke Pejabat tuan/puan. Sehubungan dengan itu, jika berlaku pertukaran anggota, tuan/puan diminta agar dapat memastikan BPK anggota itu dapat dikemaskini dengan segera dan dihantar ke tempat bertugas yang baharu berserta dengan Sijil Gaji Akhir. Penghantaran BPK tersebut hendaklah tidak melebihi 3 bulan selepas dari tarikh pertukaran anggota tersebut.

Unit Perkhidmatan
SKPP, JPN Sabah

Advertisements